van Ziekenfonds naar Zorgverzekering

Van ziekenfonds naar zorgverzekering en stijgende zorgpremie

Eric 4 november 2019 Categorie: Zorgverzekering

Sinds 2006 is het huidige zorgstelsel in Nederland van kracht. Vanaf 1 januari van dat jaar zijn alle ingezetenen van Nederland verplicht zich verzekeren bij een zorgverzekeraar. Een uitzondering geldt voor mensen die in het buitenland werken, zij moeten zich verzekeren in het land waar zij werken. Andersom moet mensen die in het buitenland wonen, maar in Nederland werken zich ook in Nederland verzekeren.

Een beetje geschiedenis: het ziekenfonds

Vóór 2006 waren er in Nederland ziekenfondsen waar de meeste Nederlands bij aangesloten waren. Alleen als je inkomen boven een bepaalde grens lag kon je geen gebruik maken van een ziekenfonds en moest je je verzekeren bij een particuliere verzekeraar. In het laatste jaar van de ziekenfondsen lag deze loongrens op een jaarinkomen van 33.000 euro.

Voor het ziekenfonds betaalde je net als nu ook een maandelijkse premie, maar deze premie werd meestal via de werkgever betaald. Een deel hiervan was voor rekening van de werkgever en een ander deel, wat inkomensafhankelijk was werd ingehouden van het salaris. Daarnaast was er een vaste premie per maand (nominale premie) die door de verzekerde zelf aan het ziekenfonds moest worden betaald.

ziekenfonds is nu zorgverzekering

Het ziekenfonds is zorgverzekering geworden.

Verzekeren voor zorg via een ziekenfonds was relatief goedkoop. Ziekenfondsen moesten, net als de huidige zorgverzekeraars, met zorgaanbieders onderhandelen over de tarieven. Door een soort abonnementssysteem konden lage tarieven worden bedongen, wat meestal nadelig was voor de zorgaanbieders zelf. Vaak waren zij zelfs genoodzaakt om onder de kostprijs te werken. Daar stond dan wel weer een gegarandeerd inkomen tegenover en dit werd meestal gecompenseerd door de hogere tarieven die voor particulier verzekerden in rekening werden gebracht.

Van ziekenfonds naar zorgverzekering

In 2006 moest iedereen zich dus verzekeren bij een zorgverzekeraar, de ziekenfondsen werden opgeheven. Op zich is dit vrij geruisloos gegaan omdat de ziekenfondsen op zijn gegaan in de huidige verzekeraars. Wie in dat jaar nog niet overstapte werd in principe verzekerd bij de verzekeraar waaronder het voormalige ziekenfonds viel. Mensen die sinds 2006 nog nooit zijn overgestapt zullen dan ook nog steeds verzekerd zijn bij de verzekeraar die ooit het ziekenfonds was.

Het huidige systeem waarbij iedereen een zorgverzekering bij een verzekeraar moet afsluiten is er gekomen om meer marktwerking in de zorg te bewerkstelligen en daardoor de zorg betaalbaar te houden. De vraag is echter of dit doel is bereikt. We zijn nu ruim een decennia verder en het lijkt erop dat de kosten die we betalen voor zorg alleen maar stijgen.

Zorgpremie in 13 jaar bijna 50% gestegen

Deze stijging wordt ook bevestigd door een berekening van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Uit de Marktscan Zorgverzekeringen 2019 blijkt dat de premie voor de zorgverzekering sinds 2006 met maar liefst 445 euro per paar is gestegen. Daarnaast is het verplichte eigen risico gestegen van 150 euro in 2008 naar de 385 euro van nu.

Vóór de invoering van het eigen risico in 2008 bestond er een no-claim regeling. Als je in een jaar géén beroep deed op zorg of onder het no-claim bedrag van 255 euro bleef, dan kreeg je dit no-claim bedrag of een gedeelte daarvan terug van de verzekeraar.

Volgens de berekening van Nza kregen verzekerden toendertijd gemiddeld 91 euro terug. De gemiddelde zorgpremie was ruim 85 euro, met de teruggave van de deze 91 euro was daarmee de jaarpremie ongeveer 938 euro.

De gemiddelde maandpremie voor de zorgverzekering is in 2019 ruim 115 euro. Over het hele verzekeringsjaar kom je daarmee op een stijging van zo’n 445 euro met daarbij ook nog eens het eigen risico, welke in 2006 en 2007 nog niet bestond.

Overigens worden mensen met een inkomen onder een bepaalde grens gecompenseerd middels de zorgtoeslag.

Ook in 2020 weer hogere zorgpremie

In 2020 zullen de premies opnieuw omhoog gaan. De overheid verwacht dat de verhoging gemiddeld 37 euro op jaarbasis zal zijn. Maar zorgverzekeraar DSW, welke de premie al in september bekend maakte, verhoogd de premie met bijna het dubbele van deze raming, namelijk met 72 euro. Wat andere verzekeraars doen zal in de aankomende weken duidelijk worden, uiterlijk 12 november moet alle verzekeraars de nieuwe premies namelijk bekend maken.

Vind jouw ideale zorgpolisVergelijken

De vergelijker die niet om jouw
persoonlijke gegevens vraagt
De vergelijker die niet om jouw
persoonlijke gegevens vraagt

Eventueel gewenste aanvullende verzekeringen kun je op de volgende pagina opgeven.

Over de auteur

Eric
Eric Hes

Eric is beheerder van KiesZeker en een aantal andere websites. Hij schrijft regelmatig over diverse onderwerpen die aansluiten bij de diensten op deze website.

Gerelateerde artikelen

kiezen van zorgverzekering
De juiste zorgverzekering kiezen met deze 7 tips

Bregje 2 oktober 2020

We zitten alweer in het laatste kwartaal van het jaar. De tijd van vallende bladeren, maar ook van nadenken over je zorgverzekering voor volgend jaar. Eind 2019 stapten zo’n 1,1 miljoen Nederlanders over. Denk jij erover na om dit jaar over te stappen? We helpen je graag op weg met het kiezen van je zorgverzekering.

zorgpolis 2022
Wat zijn de veranderingen voor de basis zorgverzekering in 2022?

Bregje 30 september 2021

Op dinsdag 21 september was het Prinsjesdag. Op deze dag worden ook de veranderingen in het basispakket van de zorgverzekering, het eigen risico, de zorgtoeslag en de te verwachten premie bekend. Wat kunnen we met de bekendgemaakte zaken nu al zeggen over de zorgpolis voor het aankomende jaar?

eigen risico gelijk in 2022
In 2022 blijf het eigen risico voor de zorgverzekering 385 euro

Eric 3 juli 2021

Vanaf half november kunnen we weer een zorgpolis kiezen voor het nieuwe jaar. Wat gaat er allemaal veranderen? Dat zal voor die tijd stap voor stap duidelijk worden. Zo werd onlangs al de hoogte van het eigen risico bekendgemaakt, deze blijft gelijk!

dit jaar veel besparen op zorgpolis
Overstappen van zorgverzekering kan dit jaar veel voordeel opleveren

Bregje 16 november 2020

Zoals verwacht stijgen voor bijna alle zorgverzekeringen de premies. Door de groter wordende verschillen in premies is het dit jaar extra interessant om te vergelijken en wellicht over te stappen. Het kan je soms een besparing opleveren tot ruim honderd euro per jaar!