van Ziekenfonds naar Zorgverzekering

Van ziekenfonds naar zorgverzekering en stijgende zorgpremie

Eric 4 november 2019 Categorie: Zorgverzekering,

Sinds 2006 is het huidige zorgstelsel in Nederland van kracht. Vanaf 1 januari van dat jaar zijn alle ingezetenen van Nederland verplicht zich verzekeren bij een zorgverzekeraar. Een uitzondering geldt voor mensen die in het buitenland werken, zij moeten zich verzekeren in het land waar zij werken. Andersom moet mensen die in het buitenland wonen, maar in Nederland werken zich ook in Nederland verzekeren.

Een beetje geschiedenis: het ziekenfonds

Vóór 2006 waren er in Nederland ziekenfondsen waar de meeste Nederlands bij aangesloten waren. Alleen als je inkomen boven een bepaalde grens lag kon je geen gebruik maken van een ziekenfonds en moest je je verzekeren bij een particuliere verzekeraar. In het laatste jaar van de ziekenfondsen lag deze loongrens op een jaarinkomen van 33.000 euro.

Voor het ziekenfonds betaalde je net als nu ook een maandelijkse premie, maar deze premie werd meestal via de werkgever betaald. Een deel hiervan was voor rekening van de werkgever en een ander deel, wat inkomensafhankelijk was werd ingehouden van het salaris. Daarnaast was er een vaste premie per maand (nominale premie) die door de verzekerde zelf aan het ziekenfonds moest worden betaald.

ziekenfonds is nu zorgverzekering

Het ziekenfonds is zorgverzekering geworden.

Verzekeren voor zorg via een ziekenfonds was relatief goedkoop. Ziekenfondsen moesten, net als de huidige zorgverzekeraars, met zorgaanbieders onderhandelen over de tarieven. Door een soort abonnementssysteem konden lage tarieven worden bedongen, wat meestal nadelig was voor de zorgaanbieders zelf. Vaak waren zij zelfs genoodzaakt om onder de kostprijs te werken. Daar stond dan wel weer een gegarandeerd inkomen tegenover en dit werd meestal gecompenseerd door de hogere tarieven die voor particulier verzekerden in rekening werden gebracht.

Van ziekenfonds naar zorgverzekering

In 2006 moest iedereen zich dus verzekeren bij een zorgverzekeraar, de ziekenfondsen werden opgeheven. Op zich is dit vrij geruisloos gegaan omdat de ziekenfondsen op zijn gegaan in de huidige verzekeraars. Wie in dat jaar nog niet overstapte werd in principe verzekerd bij de verzekeraar waaronder het voormalige ziekenfonds viel. Mensen die sinds 2006 nog nooit zijn overgestapt zullen dan ook nog steeds verzekerd zijn bij de verzekeraar die ooit het ziekenfonds was.

Het huidige systeem waarbij iedereen een zorgverzekering bij een verzekeraar moet afsluiten is er gekomen om meer marktwerking in de zorg te bewerkstelligen en daardoor de zorg betaalbaar te houden. De vraag is echter of dit doel is bereikt. We zijn nu ruim een decennia verder en het lijkt erop dat de kosten die we betalen voor zorg alleen maar stijgen.

Zorgpremie in 13 jaar bijna 50% gestegen

Deze stijging wordt ook bevestigd door een berekening van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Uit de Marktscan Zorgverzekeringen 2019 blijkt dat de premie voor de zorgverzekering sinds 2006 met maar liefst 445 euro per paar is gestegen. Daarnaast is het verplichte eigen risico gestegen van 150 euro in 2008 naar de 385 euro van nu.

Vóór de invoering van het eigen risico in 2008 bestond er een no-claim regeling. Als je in een jaar géén beroep deed op zorg of onder het no-claim bedrag van 255 euro bleef, dan kreeg je dit no-claim bedrag of een gedeelte daarvan terug van de verzekeraar.

Volgens de berekening van Nza kregen verzekerden toendertijd gemiddeld 91 euro terug. De gemiddelde zorgpremie was ruim 85 euro, met de teruggave van de deze 91 euro was daarmee de jaarpremie ongeveer 938 euro.

De gemiddelde maandpremie voor de zorgverzekering is in 2019 ruim 115 euro. Over het hele verzekeringsjaar kom je daarmee op een stijging van zo’n 445 euro met daarbij ook nog eens het eigen risico, welke in 2006 en 2007 nog niet bestond.

Overigens worden mensen met een inkomen onder een bepaalde grens gecompenseerd middels de zorgtoeslag.

Ook in 2020 weer hogere zorgpremie

In 2020 zullen de premies opnieuw omhoog gaan. De overheid verwacht dat de verhoging gemiddeld 37 euro op jaarbasis zal zijn. Maar zorgverzekeraar DSW, welke de premie al in september bekend maakte, verhoogd de premie met bijna het dubbele van deze raming, namelijk met 72 euro. Wat andere verzekeraars doen zal in de aankomende weken duidelijk worden, uiterlijk 12 november moet alle verzekeraars de nieuwe premies namelijk bekend maken.

Vind jouw ideale zorgpolisVergelijken

De vergelijker die niet om jouw
persoonlijke gegevens vraagt
De vergelijker die niet om jouw
persoonlijke gegevens vraagt

Eventueel gewenste aanvullende verzekeringen kun je op de volgende pagina opgeven.

Over de auteur

Eric 2023
Eric Hes

Eric is beheerder van KiesZeker en een aantal andere websites. Hij schrijft regelmatig over diverse onderwerpen die aansluiten bij de diensten op deze website.

Gerelateerde artikelen

andere zorgverzekering kiezen
Ruim een miljoen mensen kozen een andere zorgverzekering voor dit jaar

Eric 31 januari 2022

Ieder jaar vanaf half november tot 31 december kun je een zorgverzekering kiezen voor het aankomende jaar. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat ongeveer 1,1 miljoen mensen van verzekeraar zijn gewisseld. Dit is ongeveer 6,5 procent van alle zorgverzekerden en is vrijwel gelijk aan voorgaande jaren.

wijzigingen zorgverzekering 2021
Prinsjesdag en de wijzigingen voor de zorgverzekering in 2021

Bregje 16 september 2020

Iedere derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Dit jaar verliep de dag anders dan we gewend zijn. De impact van het coronavirus is te merken in de miljoenennota. Ben jij benieuwd wat de invloed van corona is op de premie van de zorgverzekering en inhoud van het basispakket? Lees het in dit artikel.

dit jaar veel besparen op zorgpolis
Overstappen van zorgverzekering kan dit jaar veel voordeel opleveren

Bregje 16 november 2020

Zoals verwacht stijgen voor bijna alle zorgverzekeringen de premies. Door de groter wordende verschillen in premies is het dit jaar extra interessant om te vergelijken en wellicht over te stappen. Het kan je soms een besparing opleveren tot ruim honderd euro per jaar!

naturapolis en gecontracteerde zorg
Wat moet je zelf betalen bij niet- gecontracteerde zorg naturapolis?

Bregje 27 november 2020

Heb je een naturapolis en ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je vaak maar een deel van de kosten vergoed. Voor veel verzekerden met een naturapolis of budgetpolis komt dit als een onaangename verrassing.