wisselen zorgpolis gelijk gebleven

Aantal overstappers zorgpolis gelijk, wel opvallende verschillen in onderliggende cijfers

Bregje 6 april 2021
Leestijd 4 minuten Categorie: Zorgverzekering

Voor de zorgverzekering van dit jaar heeft 7 procent van alle verzekerden gekozen voor een andere zorgverzekeraar. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel, een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg.

Uit dit cijfer kan worden geconcludeerd dat er niet meer mensen zijn overgestapt dan voorgaande jaren. Dit verwachting was dat door de coronacrisis juist meer mensen kritischer zouden gaan kijken naar hun zorgverzekering. Maar tot meer overstappen heeft dit dus niet geleid.

Overstappers vooral jongere mensen

In het onderzoek is ook gekeken naar de leeftijd van de overstappers. Hieruit blijkt dat het aantal overstappers afneemt naarmate de leeftijd stijgt. In de groep jongvolwassenen met een leeftijd van 18 tot 39 jaar is 15 procent van alle verzekerden overgestapt. In de leeftijdsgroep 40 tot 65 jaar is dit 6 procent en bij 65 jaar en ouder was het aantal overstappers dit jaar nog maar 2 procent.

Als we dit vergelijken met het vorige verzekeringsjaar dan zien we bij de groep jongvolwassenen een significante stijging van 4 procent, terwijl bij de 65-plussers het aantal overstappers juist afneemt van 5 procent vorige jaar naar dus 2 procent dit jaar. Dat is meer dan een halvering. In de leeftijdsgroep 50 tot 65 jaar is het vrijwel gelijk gebleven.

Een lagere zorgpremie blijft de belangrijkste reden voor overstappen

In het onderzoek is ook gevraagd naar de reden van wel of juist niet overstappen.

Als we kijken naar de verzekerden die overstapten, dan waren dit de belangrijkste redenen:

  1. 30 procent gaf als reden dat de premie van de basisverzekering én aanvullende verzekering(en) samen lager was.
  2. 21 procent gaf als reden dat de premie van de basisverzekering goedkoper was.
  3. 20 procent gaf als reden in 2021 een andere zorgbehoefte te verwachten en dat een andere verzekeraar daarbij beter aansluit.

Bij de verzekerden die er voor kozen te blijven zitten bij dezelfde zorgverzekeraar waren dit de belangrijkste redenen:

  1. 54 procent gaf als reden dat men tevreden was over de dekking van de totale zorgpolis (basis + aanvullend).
  2. 35 procent gaf als reden al heel lang bij de huidige zorgverzekeraar te zitten.
  3. 25 procent gaf als reden dat men de service van de huidige zorgverzekeraar goed vindt.

Een lagere zorgpremie is de meest genoemde reden voor overstappen

Mensen die niet overstapten zijn vooral tevreden over de dekking en de service van de verzekeraar.

Andere opvallende cijfers

Het onderzoek van het Nivel laat nog wel een aantal andere opvallende verschillen met het voorgaande verzekeringsjaar zien. In het onderzoek is naast de leeftijd namelijk ook gevraagd naar het geslacht, het inkomen en de gezondheid.

Vooral vrouwen stapten over

Hieruit blijkt dat voor de zorgverzekering van dit jaar opvallend veel vrouwen zijn overgestapt. Van de vrouwen is namelijk 10 procent overgestapt, terwijl dit bij de mannen slechts 4 procent was. In de voorgaande jaren was het percentage mannen en vrouwen vrijwel gelijk.

Meer overstappers onder mensen met een hoger inkomen

Ook blijkt dat dit jaar de mensen met een hoger inkomen opvallend vaker wisselden van verzekeraar en mensen met de laagste inkomens het minst. Dit is vooral vergeleken met het verzekeringsjaar 2020 een opmerkelijk verschil, toen stapte de groep met de hogere inkomens namelijk het minste over en die met de laagste inkomens juist het meest.

Gezonde mensen wisselden vaker

Dit verschil bij de inkomensgroepen zien we ook terug in de ervaren gezondheid van mensen. Dit jaar zijn mensen met een goede gezondheid het meeste overgestapt, terwijl mensen met een matige of slechte gezondheid dit het minste deden. Ook dit is het tegenovergestelde van vorige jaar.

Aangezien mensen met een hoger inkomen gemiddeld gezien een betere gezondheid ervaren zou het dus kloppen dat bij zowel het inkomen als bij de ervaren gezondheid deze verschillen te zien zijn.

vooral vrouwen wisselden van zorgverzekeraar

Vooral vrouwen kozen voor een andere zorgverzekeraar.

Gaat het aantal overstappers geleidelijk stijgen?

Het aantal overstappers is de afgelopen tien jaar redelijk stabiel, het percentage lag steeds tussen de 7 en 10 procent. In 2018 wisselde nog 10 procent van zorgverzekeraar, in de jaren daarna lijkt dit weer geleidelijk terug te lopen. In 2019 was het 8 procent en de laatste twee jaar 7 procent.

Als we naar de cijfers kijken zitten de meeste overstappers dus in de groep jongvolwassenen. Wellicht dat deze groep beter op hoogte is van de mogelijkheden en voordelen van overstappen. Ook voelt deze groep wellicht minder binding met een verzekeraar. Bij de oudere leeftijdsgroepen zou nog mee kunnen spelen dat men trouw blijft aan de zorgverzekeraar die voortkomt uit een voormalig ziekenfonds.

In dit licht zou het kunnen zijn dat we op langere termijn toch een stijgende lijn in het aantal mensen dat voor een andere zorgverzekering kiest.

Zorgpolissen voor dit jaar vergelijkenVergelijken

De vergelijker die niet om jouw
persoonlijke gegevens vraagt
De vergelijker die niet om jouw
persoonlijke gegevens vraagt

Eventueel gewenste aanvullende verzekeringen kun je op de volgende pagina opgeven.

Over de auteur

Bregje
Bregje van der Goes

Bregje volgt alles op het gebied van consumentenbestedingen. Ze schrijft regelmatig over diensten die je nodig hebt en geeft daarbij tips om hierop te besparen.

Bronvermelding

Gerelateerde artikelen

andere zorgverzekering kiezen
Ruim een miljoen mensen kozen een andere zorgverzekering voor dit jaar

Eric 31 januari 2022

Ieder jaar vanaf half november tot 31 december kun je een zorgverzekering kiezen voor het aankomende jaar. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat ongeveer 1,1 miljoen mensen van verzekeraar zijn gewisseld. Dit is ongeveer 6,5 procent van alle zorgverzekerden en is vrijwel gelijk aan voorgaande jaren.

eigen risico gelijk in 2022
In 2022 blijf het eigen risico voor de zorgverzekering 385 euro

Eric 3 juli 2021

Vanaf half november kunnen we weer een zorgpolis kiezen voor het nieuwe jaar. Wat gaat er allemaal veranderen? Dat zal voor die tijd stap voor stap duidelijk worden. Zo werd onlangs al de hoogte van het eigen risico bekendgemaakt, deze blijft gelijk!

zorgpremie stijgt bij DSW
Zorgverzekeraar DSW wederom als eerste met de nieuwe zorgpremie

Eric 22 september 2020

Zoals gebruikelijk is zorgverzekeraar DSW ook dit jaar weer de eerste die de zorgpremie voor het aankomende jaar bekend heeft gemaakt. De premie in 2021 zal bij deze verzekeraar stijgen met € 6,50 per maand, de basisverzekering gaat daarmee € 124,50 per maand kosten.

dit jaar veel besparen op zorgpolis
Overstappen van zorgverzekering kan dit jaar veel voordeel opleveren

Bregje 16 november 2020

Zoals verwacht stijgen voor bijna alle zorgverzekeringen de premies. Door de groter wordende verschillen in premies is het dit jaar extra interessant om te vergelijken en wellicht over te stappen. Het kan je soms een besparing opleveren tot ruim honderd euro per jaar!