zorgcollectief

Wat is een collectieve zorgverzekering?

Een zorgverzekering afsluiten via een zorgcollectief betekent dat je met een grote groep mensen gezamenlijk een zorgpolis afsluit bij de verzekeraar waar het collectief afspraken mee heeft gemaakt. Door hier gebruik van te maken krijg een korting op de zorgpremie. Voor de basisverzekering is deze korting in 2021 maximaal 5 procent, maar voor aanvullende verzekeringen kan deze korting hoger zijn, soms zelfs tot 30 procent of meer. De maximale collectieve korting voor de basisverzekering is namelijk bij wet geregeld, maar voor aanvullende verzekeringen geldt er geen wettelijk maximum.

Waarom kan een collectieve zorgverzekering goedkoper?

De gedachte achter deze zorgcollectieven is dat zorgverzekeraars hiermee zorg voor grotere en specifieke doelgroepen kunnen inkopen bij zorgaanbieders. Hierdoor kunnen zij dan lagere inkoopprijzen bedingen en dit voordeel teruggeven aan de verzekerden.

Het blijkt in de praktijk echter dat deze collectiviteitskorting niet zozeer het gevolg is van lagere inkoopprijzen, maar dat deze wordt betaald door klanten die niet via een collectief verzekerd zijn. De zorgpremie is voor deze klanten daardoor hoger. Om deze reden is besloten om vanaf het verzekeringsjaar 2020 de maximale korting te verlagen van 10 procent naar 5 procent.

Lees ook onze blog hierover.

Collectiviteitskorting op basisverzekering stopt in 2023

In 2023 zal de collectiviteitskorting op de basisverzekering om bovengenoemde reden zelfs helemaal verleden tijd zijn. Dit hoeft niet per definitie het einde te betekenen van alle collectieve zorgpolissen. Kortingen op aanvullende verzekeringen blijven namelijk wel toegestaan en er mogen met werkgevers, verenigingen en andere aanbieders van collectieven nog wel zorginhoudelijke afspraken worden gemaakt.

Zie hierover ook het persbericht van de Rijksoverheid en dit blog.

Kan iedereen zich aansluiten bij een zorgcollectief?

Om in aanmerking te komen voor een collectieve zorgverzekering moet je zijn aangesloten bij een organisatie die met een zorgverzekeraar een collectieve zorgpolis is overeengekomen. Vaak zijn deze organisaties werkgevers, vakbonden, sportclubs of patiëntenverenigingen.

Als je niet bij een organisatie met een zorgcollectief bent aangesloten kun je vaak toch gebruik maken van een collectieve zorgverzekering. Er zijn inmiddels namelijk zoveel zorgcollectieven dat er voor iedereen wel een collectief is waar hij of zij zich bij aan kan sluiten.

Als je bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer bent kun je je aansluiten bij een zzp of mkb collectief bij diverse zorgverzekeraars. Bij veel verzekeraars is het enige wat je daarvoor moet doen het opgeven van je KvK nummer.

Een ander collectief waar iedereen zich bij aan kan sluiten is het Postcode Zorgcollectief. Dit collectief is een initiatief van een assurantiekantoor uit Heerlen die via een stichting een overeenkomst heeft met Nationale Nederlanden.

Collectieve zorgverzekering niet altijd goedkoper

Overigens is het niet per definitie zo dat een collectieve zorgverzekering altijd de voordeligste optie is. De korting worden namelijk meestal alleen gegeven op de uitgebreidere zorgpolissen. Als je eigenlijk helemaal niet zo’n uitgebreide polis nodig hebt, dan is een budget zorgverzekering zonder korting wellicht toch nog veel goedkoper dan een collectieve zorgpolis.

Een collectief is voordelig, maar niet altijd de goedkoopste optie

Soms kun je beter voor een zorgpolis zónder korting kiezen.

Zorgverzekering via de gemeente

Veel gemeenten hebben voor inwoners met lagere inkomens ook een collectieve zorgpolis. Dit wordt ook wel de gemeentepolis genoemd. Iedere gemeente heeft hier een beleid in en maakt ook zelf afspraken met zorgverzekeraars. Het is dus afhankelijk van de gemeente waarin je woont of je hiervoor in aanmerking komt en hoeveel korting je krijgt. Vaak leveren gemeenten ook zelf een financiële bijdrage voor de zorgpremie of bieden een regeling voor het eigen risico, waardoor je nog voordeliger uit bent.

Om in aanmerking te komen voor de gemeentepolis mag je (gezamenlijke) inkomen niet boven een bepaalde grens komen, meestal is dit 110 á 120 procent van het wettelijk minimum inkomen.

Maar ook voor deze collectieve zorgverzekering via de gemeente geldt dat het niet altijd de voordeligste optie voor jou persoonlijk hoeft te zijn. Vergelijk daarom altijd meerdere zorgverzekeringen!

Vind jouw ideale zorgpolisVergelijken

De vergelijker die niet om jouw
persoonlijke gegevens vraagt
De vergelijker die niet om jouw
persoonlijke gegevens vraagt

Eventueel gewenste aanvullende verzekeringen kun je op de volgende pagina opgeven.

Artikelinformatie

Publicatiedatum: 28 november 2019
Laatste update: 14 juni 2022