Stedin netbeheer

Stedin is als netbeheerder voornamelijk regionaal actief in de Randstad, maar ook in noordoost Friesland en de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog. Het bedrijf heeft in totaal ongeveer 2,2 miljoen klanten in het verzorgingsgebied. Ook in de Rotterdamse haven is Stedin de netbeheerder en heeft daardoor ook veel grootverbruikers als klant. De netbeheerder is samen met Enexis en Liander één van de grotere drie netbeheerders in Nederland.

De achtergrond van Stedin

Van oorsprong was Stedin het netwerkbedrijf van Eneco onder de naam Eneco Netbeheer, maar als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON, ook wel splitsingswet) is het in 2008 onafhankelijk verder gegaan.

Zoals elke netbeheerder heeft Stedin het monopolie in het eigen verzorgingsgebied. Het heeft dan ook een publieke taak die het wettelijk dient uit te voeren: het beheren, onderhouden en updaten van het elektriciteits- en gasnetwerk en het verzorgen van de aansluitingen daarop. De Energiekamer, een afdeling van de ACM, houdt hier toezicht op.

In 2017 nam de Stedin Groep de DELTA Netwerkgroep over, waaronder onder andere ook het Zeeuwse Enduris valt, de netbeheerder in de gehele provincie Zeeland.

Stedin logo

Website van Stedin

Werkzaam in

Contact gegevens

Telefoon: 088 - 896 39 63

Bezoekadres:
Blaak 8
3011TA Rotterdam

Postadres:
Postbus 49
3000AA Rotterdam

Bij storingen

Telefoon: 0800-9009

Of raadpleeg Gasenstroomstoringen.nl
voor storingen en werkzaamheden.

Aansluiting aanvragen

Het aanvragen, wijzigen of opheffen van een Stedin aansluiting kun je regelen via Mijnaansluiting.nl.

Stedin op Wikipedia

Werkgebied van Stedin

Stedin is de netbeheerder in de gehele provincie Utrecht, een groot deel van Zuid-Holland en enkele regio’s in Noord-Holland. Ook beheert het de gasnetten in noordoost Friesland, Ameland en Schiermonnikoog.

Werkgebied elektriciteit

Stedin werkgebied elektriciteit

Werkgebied gas

Stedin werkgebied gas