Enduris netbeheer

Enduris is in heel Zeeland dé netbeheerder voor zowel stroom als gas. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de elektriciteits- en gasnetwerken alsmede voor de aansluiting van huizen en bedrijven. De doelstelling is het veilig, betrouwbaar en efficiënt beheren van de energienetten.

De geschiedenis van Enduris

Enduris komt voort uit het energiebedrijf DELTA. Toen in 2006 de Wet Onafhankelijk Netbeheer (ook wel bekend als de splitsingswet) van kracht werd mocht DELTA geen energieleverancier én tegelijk netbeheerder meer zijn. Daarom werd het netbeheer ondergebracht bij DELTA Netwerkbedrijf (DNWB). Tot 2009 beheerde het bedrijf ook het hoogspanningsnet in Zeeland, maar dit is overgenomen door TenneT, vanaf dat moment de door de overheid aangewezen enige beheerder van het landelijke hoogspanningsnet.

Omdat nieuwe wetgeving bepaalde dat vanaf 2016 de naam van de netbeheerder niet meer mag lijken op die van de energieleverancier werd in 2015 de naam gewijzigd in Enduris.

In 2017 werd DNWG waaronder Enduris valt overgenomen door de Stedin Groep van de gelijknamige netbeheerder Stedin.

Enduris logo

Website van Enduris

Werkzaam in

Contact gegevens

Telefoon: 0113 - 74 11 00

Bezoekadres:
Stationspark 28
4462DZ Goes

Postadres:
Postbus 399
4460AT Goes

Bij storingen

Telefoon: 0800-9009

Of raadpleeg Gasenstroomstoringen.nl
voor storingen en werkzaamheden.

Aansluiting aanvragen

Het aanvragen, wijzigen of opheffen van een Enduris aansluiting kun je regelen via Mijnaansluiting.nl.

Werkgebied van Enduris

Het verzorgingsgebied van Enduris is voor zowel elektriciteit als gas de hele provincie Zeeland.

Werkgebied elektriciteit

Enduris werkgebied elektriciteit

Werkgebied gas

Enduris werkgebied gas