Coteq Netbeheer

Coteq is een netbeheerder in de regio Twente. Het bedrijf komt voort uit Cogas, een leverancier van onder meer duurzame energieoplossingen en glasvezel- en kabelnetwerken. Tot 2017 opereerde Coteq ook onder de naam Cogas, maar moest op last van de Autoriteit Consument en Markt de naam wijzigen. De wet schrijft namelijk voor dat er een duidelijke scheiding moet zijn tussen een netbeheerder die wettelijke taken uitvoert en commerciële divisies.

Coteq is als netbeheerder verantwoordelijk voor de continuïteit van het netwerk voor elektriciteit en gas in het verzorgingsgebied. Dit houdt in, het aanleggen, onderhouden en moderniseren van de infrastructuur.

Wanneer heb je als consument te maken met Coteq?

Als consument heb je meestal niet zoveel rechtstreeks met een netbeheerder te maken. De kosten die de netbeheerder in rekening brengt worden namelijk in rekening gebracht via de factuur van de energieleverancier.

In de volgende gevallen heb wel rechtstreeks met Coteq te maken:

  • Bij een storing in de levering van gas of stroom.
  • Voor de vervanging van de gas- of elektriciteitsmeter door een slimme meter.
  • Als je energie teruglevert van zonnepanelen of een windmolen. In dat moet Coteq Netbeheer eventueel een meter plaatsen die geschikt is voor teruglevering (salderen).
  • Bij het aansluiten van een nieuwe woning op de elektriciteits- en/of gasnet.
  • Bij het verplaatsen van de meterkast, bijvoorbeeld bij een verbouwing.

Als je in het verzorgingsgebied van Coteq woont dan ben je aangewezen op deze netbeheerder. Overstappen naar een andere netbeheerder kan niet, dit in tegenstelling tot een energieleverancier.

Coteq logo

Website van Coteq

Werkzaam in

Contact gegevens

Telefoon: 0546 - 83 66 66

Bezoekadres:
Rohofstraat 83
7605AT Almelo

Postadres:
Postbus 71
7600AB Almelo

Bij storingen

Telefoon: 0800-9009

Of raadpleeg Gasenstroomstoringen.nl
voor storingen en werkzaamheden.

Aansluiting aanvragen

Het aanvragen, wijzigen of opheffen van een Coteq aansluiting kun je regelen via Mijnaansluiting.nl.

Werkgebied van Coteq

Coteq is een relatief kleine netbeheerder. Het werkgebied beslaat de volgende gemeenten:

Werkgebied elektriciteit

Coteq werkgebied elektriciteit

Werkgebied gas

Coteq werkgebied gas