zonnepanelen en salderen

Wat is salderen?

Indien je zelf zonnepanelen hebt en dus zelf energie opwekt, dan krijg je te maken met de salderingsregeling. Salderen is het verrekenen van de aan het elektriciteitsnet teruggeleverde energie met de geleverde energie door de energieleverancier.

De elektriciteit die wordt opgewekt met jouw zonnepanelen gebruik je in eerste instantie zelf voor jouw energiegebruik. Maar als er meer energie wordt opgewekt dan je zelf gebruikt, dan wordt dit teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Je bent dan dus als het ware een kleine leverancier van energie. De hoeveelheid teruggeleverde stroom wordt geregistreerd door een slimme meter. Bij een oude analoge meter wordt de teruglevering niet apart geregistreerd, maar draait de meter terug op het moment dat je zonnepanelen meer stroom opwekken dat jij zelf gebruikt.

salderen slimme meter

Bij een slimme meter wordt de teruglevering apart geregistreerd.

Hoe werkt de salderingsregeling?

Dat is eigenlijk vrij simpel. Zolang de door jou teruggeleverde energie over het hele jaar lager of gelijk is aan de energie die je hebt verbruikt dan wordt de opgewekt energie verrekend tegen hetzelfde tarief dan wat jij moet betalen per kWh.

Maar als je over het hele jaar meer energie teruglevert dan dat je verbruikt, dan ligt het iets anders. Voor de teruggeleverde energie welke boven jou verbruik uitkomt ontvang je namelijk een lager tarief dan het tarief dat je moet betalen. Dit heeft te maken met de belastingen en netwerkkosten die in het te betalen tarief zijn verrekend. Het tarief wat jouw energieleverancier rekent per kWh bestaat zelfs voor meer dan 50% uit belastingen en netwerkkosten. Het tarief wat jij krijgt voor de extra teruggeleverde energie zal de het kale leveringstarief zijn, dit is doorgaans zo’n 8 á 9 cent.

Als je nog een analoge elektriciteitsmeter hebt dan wordt de hoeveelheid opgewekte kWh niet apart geregistreerd, maar zal je meter op de momenten van teruglevering terug draaien. Voor het salderen maakt dit uiteindelijk onder de streep geen verschil. Je ziet dan op de jaarrekening echter geen specificatie van hoeveel je precies hebt teruggeleverd.

Hieronder twee voorbeelden van salderen.

Voorbeeld 1: de teruggeleverde energie is minder dan je verbruik

Als je bijvoorbeeld over het hele jaar 3500 kWh stroom hebt verbruikt, maar jouw zonnepanelen hebben in totaal 2000 kWh teruggeleverd, dan moet je dus 1500 kWh betalen. De 2000 kWh wordt met hetzelfde tarief afgetrokken van de verbruikte 3500 kWh.
Stel dat de kWh prijs 21 cent is, dan zou je verbruik van 3500 kWh dus 735 euro kosten. Maar voor de 2000 kWh teruggeleverde stroom ontvang je dan ook 21 cent per kWh, wat totaal 420 euro is. De jaarrekening voor elektriciteit wordt dan dus 735 euro minus 420 euro = 315 euro. Met je zonnepanelen heb je dan 420 euro bespaard.

Voorbeeld 2: de teruggeleverde energie is meer dan je verbruik

Je jaarverbruik is in dit voorbeeld weer 3500 kWh, maar omdat het zomer was met veel zonuren hebben jouw zonnepanelen maar liefst 4000 kWh opgewekt. Gefeliciteerd, de rollen zijn omgedraaid, je energieleverancier moet jou nu namelijk betalen. Voor de eerste 3500 kWh opgewekte stroom zul je 21 cent ontvangen, dit wordt dus één op één verrekend met de verbruikte 3500 kWh en zal dus uitkomen op nul. Maar je hebt nog 500 kWh meer teruggeleverd aan het net en wat geleverd is aan andere afnemers. Voor deze 500 kWh ontvang je dus het kale tarief zonder belastingen en netwerkkosten, we gaan er even vanuit dat dit 8 cent is. Je ontvangt dan dus van jouw energieleverancier 500 x 8 cent = 40 euro voor de door jou teruggeleverde energie.
Je zult hier dus niet direct rijk van worden, maar je krijgt geld terug en dat is toch mooi meegenomen.

zonnepanelen op het dak

Zelf energie opwekken met zonnepanelen.

Salderen kan alleen na registratie

Voor salderen is het noodzakelijk om je zonnepanelen te registeren op www.energieleveren.nl. Dit is een registratiesysteem van de gezamenlijke netbeheerders. Als je je zonnepanelen niet aanmeldt kan er ook geen vergoeding worden gegeven voor de energie die jij hebt geleverd.

Vind jouw ideale energiecontractVergelijken

Artikelinformatie

Publicatiedatum: 5 juni 2019
Laatste update: 11 april 2020