wat is grijze stroom

Wat is grijze stroom

Grijze stroom is een term die gebruikt wordt om aan te duiden hoe de stroom is opgewekt, ofwel uit welk type brandstoffen. Simpel gezegd is grijze stroom het tegenovergestelde van groene stroom. Alle energie welke niet groen en duurzaam is, is grijze energie. Deze stroom wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals kolen, gas en aardolie en is daardoor milieubelastend en niet hernieuwbaar.

Grijze stroom is nog steeds noodzakelijk

Ondanks dat we met zijn allen moeten werken aan een beter milieu en dus ook voor onze energie zouden moeten kiezen voor duurzaam en groen, kunnen we helaas nog niet zonder grijze energie. Simpelweg omdat er voor onze energievraag nog lang niet genoeg duurzame energie is.

Dus ondanks dat er steeds meer zonnepanelen op daken en windmolens in het landschap verschijnen zijn we voor het grootste deel toch nog steeds afhankelijk van milieuvervuilende elektriciteitscentrales die draaien op kolen, gas en aardolie.

Grijze stroom is milieuvervuilend en raakt op

Bij deze elektriciteitscentrales komen er door verbranding van deze fossiele brandstoffen gassen vrij waaronder CO2. De uitstoot van deze gassen zorgt ervoor dat de aarde opwarmt en steeds meer negatieve gevolgen heeft voor het milieu. Dit is het zogenoemde broeikaseffect en medeoorzaak van de klimaatverandering.

Daarnaast zijn de fossiele brandstoffen niet eindeloos beschikbaar, op termijn raken ze op. Het is daarom noodzaak dat we steeds meer van grijze stroom af moeten en meer moeten opwekken uit hernieuwbare bronnen. Dit noemen we ook wel de energietransitie.

Is kernenergie ook grijs?

Over bepaalde manieren van het opwekken van energie verschillen de meningen over of ze nu onder groene of grijze energie vallen.

Zo komen er bij kernenergie geen schadelijke gassen vrij en in die zin is het dus niet milieubelastend. Maar omdat hier wel schadelijk afval bij vrij komt wordt kernenergie over het algemeen toch als grijze energie gezien. Toch is hier regelmatig discussie over. Voorstanders van kernenergie stellen dat we alleen met de inzet kernenergie de CO2 uitstoot echt kunnen aanpakken.

Twijfel over biomassa: is dit groene of grijze stroom?

Voor biomassa geld dat de brandstof afkomstig is uit hernieuwbare bronnen zoals hout, groen afval, plantaardige olie, en koolzaad. Echter komt bij de verbranding van deze duurzame brandstof nog wel CO2 vrij, waardoor het niet klimaatneutraal is. Ook worden er voor het verbouwen van de gewassen voor de biobrandstof vaak bossen gekapt, wat ook niet bepaald als duurzaam en groen kan worden gezien.

Om deze argumenten is ook de twijfel over de biomassacentrale bij Diemen ontstaan.

Vind jouw ideale energiecontractVergelijken

Artikelinformatie

Publicatiedatum: 8 januari 2021
Laatste update: 8 januari 2021