energie uit biomassa koolzaad

Wat is biomassa?

Als we aan duurzame energiebronnen denken, denken we vaak als eerste aan wind, zon en water. Echter is maar liefst zestig procent van in Nederland geproduceerde duurzame energie afkomstig uit biomassa. De meningen over hoe duurzaam biomassa daadwerkelijk is verschillen echter nogal.

Maar hoe werkt biomassa dan precies?

Biomassa bestaat uit hernieuwbare bronnen, zoals groente-, fruit- en tuinafval (afgekort GFT), hout van snoeiafval, mest, plantaardige olie en speciaal voor biomassa geteelde gewassen zoals palmbomen en koolzaad.
Om hieruit energie op te wekken moet de meeste biomassa eerst worden vergast of vergist tot biobrandstof en daarna wordt het verbrand. Uit deze verbranding ontstaat dan de energie in de vorm van warmte.

Biomassa wordt duurzaam genoemd omdat de bronnen hernieuwbaar zijn, wat betekent dat ze nooit opraken, het groeit namelijk altijd weer aan. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen die uiteindelijk wel uitgeput raken.

Hoe duurzaam is biomassa?

Zoals hiervoor genoemd is biomassa duurzaam omdat de bron hernieuwbaar is. Daarnaast is het duurzaam omdat de bron bij het aangroeien kooldioxide uit de lucht haalt, planten houden namelijk de koolstof vast en ademen zuurstof uit.

Maar toch is energie uit biomassa niet klimaatneutraal. Het produceren van bio-energie kost in veel gevallen namelijk zelf erg veel energie. Zo is kost het produceren van biodiesel en bio-ethanol uit koolzaad en mais zoveel energie dat er meestal niet minder CO2 vrijkomt dan bij de productie van gewone fossiele diesel.

Daarnaast is er discussie over het telen van gewassen speciaal voor bio-energie. Voor deze teelt is landbouwgrond nodig, maar als dit te koste gaat van bos, dan is dat niet bepaald duurzaam. Zo worden er van het Amazone regenwoud grote gebieden gekapt voor landbouwgrond waarop energiegewassen worden verbouwd. Dit resulteert uiteindelijk in meer broeikasgas uitstoot en kan daarom niet meer echt duurzaam meer worden genoemd.

Ook komen er bij de verbranding van biomassa schadelijke stoffen vrij zoals stikstof, fijnstof en koolmonoxide. Volgens kritische is bio-energie, daarom in sommige gevallen zelfs schadelijker dan energie uit fossiele brandstoffen.

Over het algemeen wordt energie uit biomassa echter als duurzaam gezien zolang in de hele keten geen schade voor het milieu ontstaat of dat dat in ieder geval wordt gecompenseerd door bijvoorbeeld de aanplant van nieuwe bossen.

Vind jouw ideale energiecontractVergelijken

Artikelinformatie

Publicatiedatum: 10 november 2019
Laatste update: 1 februari 2020