hernieuwbare energie

Wat is hernieuwbare energie?

Hernieuwbare energie is energie afkomstig uit niet-fossiele onuitputtelijke bronnen, ofwel bronnen die steeds weer opnieuw beschikbaar zijn. Dit is onder andere het geval bij windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht en geothermische energie.

Als we bijvoorbeeld naar zonne-energie kijken: we kunnen oneindig veel zonnepanelen neerzetten zonder dat dit ten koste gaat van de bron. Iedere dag opnieuw zullen de zonnepanelen energie uit de zon kunnen halen zonder dat deze opraakt.

Hetzelfde geldt voor windenergie. Er zijn dan wellicht wel windstille periodes, maar er zal altijd nieuwe wind blijven komen. Het maakt daarbij ook niet uit hoeveel windturbines je neerzet, voor alle windmolens zal er altijd de wind als energiebron blijven.

Hernieuwbaar is niet altijd duurzaam

Hernieuwbare energie is in de meeste gevallen ook groen en duurzaam, maar dit is niet per definitie het geval. Als we praten over groen en duurzame energie, dan is dit energie die hernieuwbaar is, maar daarnaast ook het milieu niet of nauwelijks aantast. Duurzame energie is dus wel altijd hernieuwbaar, maar hernieuwbare energie is andersom niet altijd duurzame energie.

Neem bijvoorbeeld energie uit biomassa. Hiervoor wordt vaak palmolie gebruikt, afkomstig van palmbomen. Deze palmbomen worden geplant op plantages in gebieden met een tropisch klimaat, waarvoor grote gebieden regenwoud zijn gekapt. Slecht dus voor de biodiversiteit en de leefgebieden van dieren. Hierbij kunnen we dus stellen dat de bron palmolie wel hernieuwbaar is, maar dat deze vaak niet duurzaam wordt gewonnen.

bomenkap voor biomassa palmolie

Voor palmolie biomassa wordt vaak regenwoud gekapt.

Wat is wel duurzaam én hernieuwbaar?

Over het algemeen kunnen we zeggen dat onder andere windenergie en zonne-energie duurzaam zijn. Echter blijven er toch altijd grijze gebieden waarover je kunt discussiëren of het nu echt honderd procent duurzaam is. Windmolens en zonnepanelen moeten immers toch geproduceerd worden waarbij het productieproces ongetwijfeld in meer of mindere mate het milieu zal belasten. Daarnaast moet het na de productie vervoerd worden naar de opstelplaats. Een zonnepaneel welke is geproduceerd in Europa zal hierdoor duurzamer zijn dat één die uit China komt.

Vind een duurzaam hernieuwbaar energiecontractVergelijken

Artikelinformatie

Publicatiedatum: 18 september 2019
Laatste update: 11 april 2020