Westland Infra netbeheer

Westland Infra is de netbeheerder in de gemeenten Westland en Midden-Delfland. Het verzorgt het elektriciteits- en gasnetwerk in deze gemeenten. Het netwerk voor elektriciteit heeft in totaal zo’n 61.000 aansluitingen en het netwerk voor gas in totaal ongeveer 54.000 aansluitingen. Westland Infra is hiermee een relatief kleine netbeheerder. Er werken ruim 200 mensen bij het bedrijf.

Westland Infra was tot 2007 onderdeel van de Westland Energie Groep. Hieronder viel ook Westland Energie Service, dit was de grootste energieleverancier van de glastuinbouwsector in Nederland. Deze energieleverancier is in 2007 overgenomen door Essent. Het netwerkbedrijf was geen onderdeel van de overname, dit kon wettelijk ook niet omdat de splitsingswet (Wet Onafhankelijk Netbeheer) niet meer toestond dat een energieleverancier ook netbeheerder zou zijn. Westland Infra ging daardoor verder als onafhankelijk netbeheerder.

Kennis van energie in de glastuinbouw

Doordat in de regio Westland veel glastuinbouw is heeft Westland Infra veel kennis van de energiebehoeften van deze specifieke sector. Glastuinbouwbedrijven zijn grootverbruikers van energie en deze bedrijven zullen de komende jaren ook grote stappen moeten zetten op het gebied van duurzaamheid. Westland Infra ondersteunt deze bedrijven bij de energietransitie.

De beide gemeenten waarin Westland Infra opereert zijn grootaandeelhouder van het bedrijf.

Westland Infra

Website van Westland Infra

Werkzaam in

Contact gegevens

Telefoon: 0174 - 23 62 36

Bezoekadres:
Nieuweweg 1
2685AP Poeldijk

Postadres:
Postbus 1
2685ZG Poeldijk

Bij storingen

Telefoon: 0800-9009

Of raadpleeg Gasenstroomstoringen.nl
voor storingen en werkzaamheden.

Aansluiting aanvragen

Het aanvragen, wijzigen of opheffen van een Westland Infra aansluiting kun je regelen via Mijnaansluiting.nl.

Westland Infra op Wikipedia

Werkgebied van Westland Infra

De netbeheer beheert het gas- elektriciteitsnetwerk in de Zuid-Hollandse gemeenten Westland en Midden-Delfland.

Werkgebied elektriciteit

Westland Infra werkgebied elektriciteit

Werkgebied gas

Westland Infra werkgebied gas