Gedragscode Consument en Energieleverancier

Gedragscode Consument en Energieleverancier

De Gedragscode Consument en Energieleverancier is een reglement waaraan energieleveranciers die zich hieraan conformeren zich ook dienen te houden bij de verkoop van energiecontracten. Deze afspraken moeten bijdragen aan de transparantie en het vertrouwen van consumenten in de energiemarkt. De gedragscode is in 2009 geïntroduceerd en is een initiatief van brancheorganisatie Energie Nederland. De meest recente versie van kracht geworden op 1 januari 2021.

Waarom de Gedragscode Consument en Energieleverancier?

De energiebranche heeft een beetje de naam dat (potentiele) klanten soms op een dringende of agressieve manier worden benaderd. Dit betreft dan doorgaans telefonische verkoop, verkoop aan de deur of verkoop in winkels.

Om deze praktijken tegen te gaan, maar ook om een overstap van energieleverancier zo soepel en eenvoudige mogelijk te laten verlopen is deze gedragscode in het leven geroepen.

Wat staat er in de gedragscode?

De belangrijkste punten uit de gedragscode zijn:

  • De energiebedrijven zullen de consument eerlijk en duidelijk informeren.
  • Verkopers zullen bij het werven van nieuwe klanten de consument respectvol benaderen en eerlijk voorlichten.
  • De energiebedrijven zullen zich inzetten voor een soepele overstap naar een andere leverancier.

De volledige Gedragscode Consument en Energieleverancier kun je hier inzien of downloaden als PDF.

Wijzigingen per 1 januari 2021

De belangrijkste wijzigingen die in de versie vanaf bovengenoemde datum gelden zijn ten eerste aanpassingen aan de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast moet deze nieuwe versie zorgen voor een betere en eerlijkere klantenwerving door zowel interne als externe verkopers. De nieuwe gedragscode voorziet hierbij in onder andere een verbeterde en uitgebreidere klachtenprocedure.

Welke leveranciers conformeren zich aan de gedragscode?

Het toepassen van de gedragscode is niet verplicht voor de leveranciers. Toch conformeren de meeste leveranciers zich aan de code, waarschijnlijk voornamelijk om het vertrouwen van de consument te winnen.

Eenmaal ondertekend dient de leverancier zich ook te houden aan de regels. Dit is niet vrijblijvend, er wordt namelijk op toegezien door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Een actueel overzicht van energieleveranciers die de meest recente Gedragscode Consument en Energieleverancier toepassen kun je hier vinden op de website van Energie Nederland.

Wat is het CIRE keurmerk?

Naast de gedragscode is er in 2019 ook een keurmerk gelanceerd. Dit keurmerk, CIRE genaamd, moet eveneens tot een betere reputatie van de energiemarkt leiden. Waar de gedragscode meer op de energieleveranciers zelf is gericht, is het keurmerk er voor intermediairs, tussenpersonen die energiecontracten namens de maatschappijen verkopen.

Intermediairs die het keurmerk voeren of willen verkrijgen dien zich aan bepaalde regels te houden, welke grotendeels ook in de Gedragscode Consument en Energieleverancier zijn opgenomen. Ook moet het Bel-me-niet Register gerespecteerd worden.

Het CIRE keurmerk staat voor Centraal Intermediair Register Energiemarkt en wordt beheerd door de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies (SITE). Het is een initiatief van een aantal energiemaatschappijen en distributieplatformen die software leveren voor intermediairs.

Vind jouw ideale energiecontractVergelijken

Artikelinformatie

Publicatiedatum: 20 januari 2021
Laatste update: 20 januari 2021